VVV Vercors Drôme
April 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
apr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
Mei 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
mei
1
2
3
4
5
6
7
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
12
13
14
15
16
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Juni 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
jun
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
12
13
14
Synchronized
15
Synchronized
16
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
jul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
Synchronized
 
 
 
 
Augustus 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
aug
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
30
31
 
September 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
 
sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
Oktober 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
okt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
November 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
nov
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
 
December 2024
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
 
dec
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
Synchronized
 
 
 
 
 
Januari 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
jan
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
Synchronized
 
 
Februari 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
feb
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
 
 
Maart 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
mrt
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
Synchronized
 
 
 
 
 
 
April 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
apr
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
 
 
 
 
Mei 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
mei
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
Synchronized
 
Juni 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
 
jun
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
 
 
 
 
 
 
Juli 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
jul
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
Synchronized
 
 
 
Augustus 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
aug
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
Synchronized
September 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
sep
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
 
 
 
 
 
Oktober 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
okt
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
Synchronized
 
 
November 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
nov
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
December 2025
MaDiWoeDonVrijZatZon
dec
1
Synchronized
2
Synchronized
3
Synchronized
4
Synchronized
5
Synchronized
6
Synchronized
7
Synchronized
8
Synchronized
9
Synchronized
10
Synchronized
11
Synchronized
12
Synchronized
13
Synchronized
14
Synchronized
15
Synchronized
16
Synchronized
17
Synchronized
18
Synchronized
19
Synchronized
20
Synchronized
21
Synchronized
22
Synchronized
23
Synchronized
24
Synchronized
25
Synchronized
26
Synchronized
27
Synchronized
28
Synchronized
29
Synchronized
30
Synchronized
31
 
 
 
 
Januari 2026
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
jan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Februari 2026
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
 
feb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Maart 2026
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
 
 
 
 
mrt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
April 2026
MaDiWoeDonVrijZatZon
 
 
apr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
   Beschikbaar
   Niet beschikbaar
   Niet vol
Route

145 Rue des Marais

Le Village

26190 LÉONCEL

Boeken

900 m d'altitude, maison d’artiste de très grand confort : 5 chambres (sanitaires privatifs), salon au coin du feu, magnifique salle à manger, cuisine ultra-équipée, jardin clos et piscine d'été.

Beschrijving

Entièrement rénovée, cette maison décorée avec beaucoup de soin ne fonctionne plus en chambres d’hôtes, mais en gîte. Elle est organisée pour accueillir 5 couples ; certains lits sont séparables, ce qui convient aussi aux familles.

Secteur idéal :

- pour la découverte du Vercors : Col de la Bataille, route de Combe-Laval, Vassieux-en-Vercors, abbaye cistercienne de Léoncel ...

- pour la randonnée : GR9 et du GR93, Plateau D'Ambel, Canyon des Gueulards ; nombreux chemins de pays ; prêt de topos.

- pour le ski nordique et les raquettes : station du Grand Echaillon à 5 min.

- pour l'escalade ou le canyoning : Gorges d'Omblèze, canyon de Léoncel.

Sur demande, organisation de sorties encadrées par accompagnateurs.

Capaciteit en gesproken talen

Capaciteit:

12 / 12  perso(o)n(en)

5 slaapkamer(s)

Gesproken talen:

 Duits

 Engels

 Frans

Faciliteiten

Zwembad
Terras
Tuin
Huisdieren toegestaan
Alle faciliteiten bekijken >

Tarieven

Weekend (appartement): € 919 tot en met € 1.503
Mid-week (appartement): € 1.253 tot en met € 1.754
Week: € 1.670 tot en met € 2.338.

Belasting niet inbegrepen.

Betaalmethodes