VVV Vercors Drôme

Deze accommodaties zijn erop ingericht gasten met hun paarden of ezels te ontvangen.
Sommigen bieden een box of een weide, anderen bieden ook voedsel en water.